Νέα βιομηχανίας

Συντήρηση αντλίας πολτού βαρέως τύπου

2023-04-26
Αντλία ιλύος βαρέως τύπουείναι στιβαρό και ανθεκτικό. Εφόσον ο συνδυασμός και η εγκατάσταση είναι λογικοί, αξιόπιστοι, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη συντήρηση, τα πλεονεκτήματα των μηχανών θα αντικατοπτρίζονται πλήρως.

1. Ελέγξτε και επισκευάστε τη τσιμούχα του άξονα.
2. Ρυθμίστε την πτερωτή της αντλίας.
3. Λιπάνετε τα ρουλεμάν.
4. Αντικαταστήστε τα ευάλωτα μέρη.

5. Διατηρήστε τις αντλίες αναμονής.