Νέα βιομηχανίας

Ποιοι είναι οι τύποι διεργασίας της αντλίας πολτού;

2021-05-31
Οι τύποι τεχνολογίας αντλίας λάσπης είναι: άμεση εκφόρτιση, εκφόρτιση ρελέ, σκάψιμο και φυσήματα, τεχνολογία απορρόφησης υποβρύχιας άμμου, τεχνολογία κατασκευής αναμονής παλίρροιας, τεχνολογία κατασκευής σάκων ρίψης λάσπης. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:


1. Άμεση αποστράγγιση: η αντλία πολτού αποστραγγίζει άμεσα τη λάσπη στην καθορισμένη θέση.


2, παράδοση ρελέ: μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα, όσο περισσότερες επαφές, όσο πιο μακριά η σειρά, δεν χρειάζονται έξαψη αντλίας υψηλής πίεσης.


3. Σκάψτε, μεταφέρετε και χτυπήστε: εάν δεν υπάρχει πηγή εδάφους ή άμμου στην περιοχή κατασκευής, σκάψτε και μεταφέρετέ την από απόσταση μέχρι το εργοτάξιο και στη συνέχεια μεταφέρετέ την στην τοποθεσία από τη μονάδα αντλίας πολτού για γέμιση ή γέμιση.


4, περιμένοντας τη διαδικασία κατασκευής της παλίρροιας: η διαδικασία επηρεάζεται από την παλίρροια, η αντλία πολτού σκωρίας είναι αγκυρωμένη στην επιφάνεια της παραλίας, η υψηλή παλίρροια την κάνει να επιπλέει και η κατασκευή συνεχίζεται μετά την άμπωτη, το έργο αποκατάστασης της θάλασσας είναι περισσότερο χρήση αυτής της διαδικασίας ·


5, η διαδικασία κατασκευής του σάκου έκχυσης λάσπης: οι τεχνικές απαιτήσεις της διαδικασίας και οι απαιτήσεις ασφάλειας είναι πολύ υψηλές, η ανάλυση μετεωρολογικών, υδρολογικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών και άλλων φυσικών συνθηκών, σχεδιασμός μηχανικού, απαιτήσεις κόμβου μηχανικής, ύφασμα, επιλογή άμμου, ο αριθμός αντλία πολτού και διανομή ως αλυσίδα λειτουργίας