Νέα βιομηχανίας

Αντλίες ιλύος εξόρυξης

2022-02-11

Η DEPUMP παρέχει πάντα την επαγγελματική και τεχνική υποστήριξη για αντλίες πολτού εξόρυξης.Από το σχέδιο του έργου- μοντέλο αντλίας επιλέξτε- προμήθεια φύλλου δεδομένων- προμήθεια τεχνικών εγγράφων- επιβεβαίωση παραγγελίας- παραγωγή- κοινή διαδικασία παραγωγής- κοινή χρήση ολοκληρωμένης αντλίας εικόνα- κοινή χρήση τελικής αντλίας βίντεο- δοκιμή δοκιμής- αποστολή- εκτελωνισμός- ΕΝΤΥΠΟ CO E προμήθεια πιστοποιητικών ΣΕΣ - εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Δια βίου τεχνική καθοδήγηση.

Η λίστα αναφοράς πελατών μας για τις αντλίες πολτού εξόρυξης ως εξής: